back to homego to know usgo to activitygo to contact usgo to good mediago to web board

กิจกรรม

อาทิตย์ เดือนกันยายน 2553

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจร่วมสนุกกับกิจกรรม Art Camp ที่สันติวนา

   

กิจกรรมที่ผ่านมา

ขอเชิญอ่านบทความ หรือ ฟังการเสวนาได้โดยคลิกเข้าสู่หน้ากิจกรรมด้านล่าง

เสาร์ที่ 2 ส.ค 2551 คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพรหมรังศี เข้าเยี่ยมชมพร้อมฟังการบรรยาย
26 ส.ค 2551

การใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ

เสาร์ที่ 23 ส.ค 2551

"ก้าวผ่านวิกฤตด้วยหลักธรรม"

เสวนาธรรมกับพระี่ไพศาลวิสาโล

อาทิตย์ที่ 17 พ.ค 2552

ปรัชญาขงจื้อ โดย รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

รองคณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาร์ที่ 18 ก.ค 2552

"แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"

โดย ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ผู้่ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

เสาร์ที่ 26 ก.ย 2552

9.00 - 12.00 น.

"ศาสนาคริสต์ในทัศนะร่วมสมัย" (ที่ชาวคริสต์ควรรู้)

โดย บาทหลวงวิชัย โภคทวี

21 พ.ย 2552

9.00 - 12.00 น.

13.00 น.เป็นต้นไป

ฟังการบรรยาย เรื่อง "สมุนไพรเพื่อชีวิตและจิตวิณญาณ"

โดย คุณสุนทรี และปราชญ์หมอเมืองตำหรับล้านนา

รับการรักษาจากปราชญ์หมอเมือง

เสาร์ที่ 19 มิ.ย 2553

9.00 - 12.00 น.

ผ่านวิกฤติสังคมไทย จากธรรมชาติเยียวยาจิตใจ

โดยปราชญ์ชาวปกากะญอ พ่อหลวงจอนิ

เสาร์ที่ 24 ก.ค 2553

9.00 - 12.00 น.

"วิกฤติ..ชีวิตและความตาย" โดย

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ และคุณพ่อวิชัย โภคทว

อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553

15.00 - 18.00 น.

ขอเชิญฟังเทปการบรรเลงเพลงจากเครื่องดนตรีคลาสสิคของอินเดีย "Sitar"

โดยศิลปินเอก "Subrata De" ในบรรยากาศจิบชาในสวน