back to homego to know usgo to activitygo to contact usgo to good mediago to web board

ผมเคารพท่านมาก เพราะท่านเปิดใจกว้างกับศาสนิกอื่นๆ”
คุณพ่อวิชัย โภคทวี
พระสงฆ์คาทอลิก คณะเยซูอิต
เข้าใจคริสตธรรมได้ลึกซึ้งเพราะคำสอนพุทธทาส

http://www.sarakadee.com/images/10x10.gif

http://www.sarakadee.com/images/10x10.gif


“ในศาสนาคริสต์ เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าในแง่บุคคล เช่น พระเจ้ารักมนุษย์ พระเจ้าโกรธที่มนุษย์ทำผิด เป็นเชิงอธิบายว่าพวกเรามองพระเจ้าในมิติบุคคล แต่ท่านพุทธทาสมองกว้างขึ้นว่านี่เป็นภาษาธรรมะ เป็นพระเจ้าในแง่หลักธรรม ท่านศึกษาศาสนาคริสต์แล้วบอกว่า พระเจ้ามีความหมายใกล้เคียงกับหลักอิทัปปัจจยตาในศาสนาพุทธ อันนี้ทำให้ชาวคริสต์หรืออย่างน้อยก็ตัวผมเองได้มองเห็นพระเจ้าในแง่ที่กว้างขึ้น ทำให้เราเข้าใจว่าแก่นของทั้งสองศาสนาโดยแท้จริงแล้วมันไปกันได้

“ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ ช่วงนั้นผมมีโอกาสฟังท่านพุทธทาสเทศน์ทุกวัน นับเป็นบุญของผมที่ได้ฟังท่านเทศน์ ท่านสามารถชี้ให้เราได้เห็นธรรม การได้มีโอกาสอยู่ร่วมในช่วงเวลาเดียวกับบุคคลอย่างท่าน ได้ไปเห็นกิจวัตร ได้อยู่กับท่าน แม้แค่ช่วงสั้นๆ นั้น นับเป็นบุญ

“บอกไม่ถูกว่าประทับใจในตัวท่านอย่างไร แต่รู้สึกว่าท่านใช้ชีวิตอย่างมีศาสนา เป็นแบบอย่างว่า นี่คือชีวิตที่มนุษย์ควรจะเป็น

“พอมาทำงานฝ่ายสังคมเรายิ่งเห็นชัดว่า ปณิธาน ๓ ข้อของท่านพุทธทาสเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดสังคมที่ยุติธรรมจริงๆ แล้วที่ท่านว่า ‘ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ’ อันนี้ชัดมากว่า ต้นตอของปัญหาทุกอย่างในสังคม มาจากปัญหาการขาดศีลธรรมทั้งสิ้น แต่ทุกคนมองข้าม คิดว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

“คริสต์ศาสนามีข้อบัญญัติว่า หนึ่ง-นับถือพระเจ้าแต่ผู้เดียว สอง-รักเพื่อนมนุษย์เหมือนตัวเอง ข้อแรกคือความดีต้องอิงกับสัจจะ เมื่อไรที่อิงกับตัวเองกับพรรคพวก มันไม่ใช่แล้ว ปัจจุบันเราละเลยสัจจะกันมาก ซึ่งเมื่อเราเห็นตัวเองว่า ความดี ความจริง ในตัวเราบกพร่อง เราจะกลัวความไม่ดีของตัวเอง อย่างหนึ่งที่เราทำคือปกปิด แล้วก็พอกเข้าๆ จนลืมสัจจะ แทนที่จะกลับตัวเสียใหม่ ตรงนี้ท่านพุทธทาสชี้ว่าให้เราเผชิญกับความจริง ให้รู้ตัวตน รู้เรื่องตัวกู-ของกู แล้วละให้ถูก ท่านมีวิสัยทัศน์มากว่าปัญหาอยู่ที่ไหน แล้วเราต้องแก้ตรงไหน

“อีกข้อที่ผมเห็นว่าสำคัญยิ่ง ท่านพุทธทาสทำให้คนเห็นว่าศาสนาเป็นเรื่องสนุก น่าสนใจ น่าติดตาม เป็นเรื่องที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตชีวาและเป็นมนุษย์เต็มที่ ซึ่งตรงกันข้ามกับวิชาศาสนาที่คนรู้สึก ผมคิดว่าจริงอย่างที่ท่านว่า เพราะมันทำให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต มันชี้ทางให้เราเดินไป และเป็นทางที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้เราได้เห็นตัวตนแท้ๆ ของเรา นอกจากนั้นยังทำให้เห็นความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์ กับสรรพสิ่ง ทำให้เราเห็นว่าควรจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างสันติสุข แล้วทุกอย่างก็จะสดใสมีชีวิตขึ้นมา

“คนปัจจุบันรู้สึกว่าศาสนาน่าเบื่อ เพราะเรามองปัญหาในมุมแคบ เราอาจรู้สึกแค่ว่าต้องนั่งฟังเรื่องที่ไม่รู้เรื่อง แต่ถ้ามีการเปิดมิติใหม่ๆ ขึ้นมา คนเข้าใจมิตินี้ได้ก็จะเกิดความเคลื่อนไหวใฝ่รู้ และเมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรม จะเห็นชัดว่าสิ่งที่เราทำมันดี ทั้งกับเราเองและเพื่อนมนุษย์ อีกอย่างที่น่าสนใจยิ่งคือ เราจะพบความสุขใหม่ๆ ที่ลึกซึ้ง ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ เป็นความสุขที่มีพลัง และทำให้เรามุ่งมั่นในการทำความดี

ผมเคารพท่านมาก เพราะท่านเปิดใจกว้างกับศาสนิกอื่นๆ ท่านเห็นว่าศาสนิกทุกศาสนาต้องมารวมพลังกันเพื่อแก้ปัญหาของโลก ท่านเห็นชัดว่าปัญหาของโลกคืออะไร ผมเชื่อเลยว่าถ้าเอาปณิธานของท่านมาให้เราทุกคนรู้ เราจะหยุดยั้งความเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้

“ปัจจุบันเราไม่ได้เข้าหาแก่นธรรม ไม่ได้มุ่งไปสู่สัจธรรม แต่ยึดถือความดีที่คิดว่ามันดี ความดีกับสัจจะต่างกัน ความดีเป็นเรื่องที่ดิ้นได้ ความดีของแต่ละคนหรือแต่ละสถานการณ์ก็อาจเป็นคนละเรื่อง เพราะฉะนั้นการยึดความดีแบบอัตวิสัย แล้วไม่สอดคล้องกับสัจจะ จะเกิดความเห็นแก่ตัว อันนี้แหละท่านพุทธทาสบอกว่าเราต้องตัดตัวตนของเราออก คือความดีของเราต้องสอดคล้องอยู่บนสัจจะ”